Social media
Snelmenu
Uitslagen

D2 Zaal - Hockeyclub 's-Hertogenbosch D2 : 2-4
D2 Zaal - HC Tilburg D4 : 2-7
D3 - Tegelen D3 : 1-2
MD2 - Hockey Geldrop MD6 : 0-1

Alle uitslagen
Hockeyclub Horst
Adres:
Gebr. van Doornelaan 126
5961 BE Horst
077- 3984034

Postadres:
Postbus 6066
5960 AB Horst

Email-adres:
[email protected]
 
Contributie 

Kennismaking met de sport
Een potentieel lid betaalt de eerste drie maanden geen contributie. Dit noemen proeflid. Hierin kunt u kennis maken met onze vereniging en de Hockeysport. Als u na drie maanden besluit niet verder te gaan betaalt u niets.

Na drie maanden geldt de volledige contributie voor het seizoen. Bij aanmelding na 30 april zal de proefperiode op 1 augustus ingaan. Er kan éénmalig gebruik gemaakt worden van de proefperiode. Bent u dus lid geweest of lid van een andere Hockeyvereniging geweest dan geldt de proefperiode niet. 

Komen kijken naar een wedstrijd of training mag natuurlijk altijd en kost niets.

Contributie:
voor het seizoen 2018-2019:

Senioren vanaf 23 jaar € 191,00
Senioren van 18 tot 23 jaar € 187,00
Junioren van 14 tot 18 jaar € 151,00
Aspiranten van 10 tot 14 jaar € 115,00
Aspiranten van   8 tot 10 jaar € 103,00
Aspiranten tot en met   7 jaar € 82,00
Trainingsleden € 100,00
G-Hockeyers € 100,00
Niet-Spelend Lid € 77,00
Begunstigers/Donateur (vanaf …) € 75,00
Zaalhockey-contributie € 62,00

Kortingen per lid, per gezin, wonend op één adres:
(Laagste contributie geniet hoogste korting):
het derde lid    25 %
het vierde lid   33 %
het vijfde lid    50 %
De kortingen gelden niet voor de zaalhockey-contributie


Peildatum ingang contributie 01 augustus 2018


Hoogte van de contributie 
De algemene ledenvergadering heeft besloten de contributie Jaarlijks met de inflatiecorrectie op basis van de CBS consumentenprijsindex te verhogen. 

  

Vrijwilligerstaken:

Naast de contributie verwachten wij ook een bijdrage in tijd. Er zijn diverse zaken welke gedaan moeten worden. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij via een planning zorgen voor het vervoer, en tijdens een thuiswedstrijd meehelpen in de kantine (2 uur per seizoen). Ook zijn er coaches en trainers nodig.

Daarnaast zijn er talloze zaken welke gedaan moeten worden. Dit varieert van onderhoud aan gebouwen en het sportpark, kantine werkzaamheden, of deelnemen in een van de commissie's. Met een aanmelding proberen we een beeld te krijgen waarvoor we u mogelijk kunnen benaderen, waar liggen uw interesses? Daarnaast kunt u, als u een leuke taak ziet liggen ook aangeven dat u dit graag wilt oppakken. Klik hier voor meer informatie Vrijwilliger binnen Hockey club Horst


Bijzondere omstandigheden:
Bij ziekte, blessures of zwangerschap van ten minste een aaneengesloten periode van 3 maanden wordt de helft (50%) van de contributie over de periode van afwezigheid teruggestort. U dient dit zelf via e-mail kenbaar te maken bij het secretariaat. De volledige contributie wordt hierbij eerst geïncasseerd waarna terugbetaling plaatsvindt. 

Als u lid wordt betekent dit automatisch dat de vereniging kosten maakt. Bijvoorbeeld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Tussentijdse wijzigingen zijn voor ons niet mogelijk. 

ClubCollect
Wij maken gebruik van ClubCollect voor het verwerken van de contributiebetalingen (exclusief zaalhockey). ClubCollect verzorgt voor ons de facturatie en verwerking van de betalingen. U ontvangt van ClubCollect een factuur waarbij uw kunt kiezen voor de door u gewenste wijze van betalen. Hiermee is het mogelijk om de betalingen voor elke lid op de door het lid gewenste wijze te laten plaatsvinden (betaling ineens of in termijnen).

Stichting leergeld Horst aan de Maas  
Stichting leergeld horst aan de Maas
Leergeld zet zich in voor de schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die door gebrek aan middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van de lokale stichting Leergeld Horst aan de Maas indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen. 
 

 
Hoofdsponsoren
Sponsoren
Vandaag jarig
KNHB Naar de KNHB Site